Kryteria oceny operacji po zmianach- aktualizacja kryteriów

Uprzejmie informujemy iż, zmienione kryteria wyboru operacji  dla operacji planowanych do realizacji w ramach Lokalnej Strategii rozwoju na lata 2014-2020 są dostępne poniżej. Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD (w tym dla PREMII i Rozwoju działalności) – OTWÓRZ Kryteria wyboru operacji grantowych – OTWÓRZ Kryteria wyboru...

Zdobądź fundusze z UE!

Masz pomysł ale brakuje Ci środków na jego realizację… Sprawdź, jakie możliwości oferują fundusze europejskie! Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, zwane Lokalną Grupą Działania (LGD) działa na obszarze gmin Rabka-Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka. W latach 2016-2022 LGD będzie realizować Strategię rozwoju lokalnego kierowanego...

Konsultacje społeczne – kryteria oceny operacji

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania uwag i sugestii dotyczących  kryteriów wyboru operacji  dla operacji planowanych do realizacji w ramach Lokalnej Strategii rozwoju na lata 2014-2020. Proponowane przez nas zmiany mają na celu wykluczenie możliwość dwuznacznej interpretacji niektórych kryteriów. Uwagi i sugestie dotyczące kryteriów wyboru operacji prosimy zgłaszać na –  Formularzu zgłaszania...

Przypominamy o bezpłatnych konsultacjach w biurze- ŚRODY od 8 do 14.

Zapraszamy do korzystania z doradztwa po uprzednim mailowym lub telefonicznym ustaleniu terminu.  ZALECAMY WCZEŚNIEJSZE zapoznanie się z dokumentacją aplikacyjną(wnioski, biznesplan): znajdującą się w zakładce DOTACJE- STREFA BENEFICJENTA. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dotacje na rozwój firm.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 22.02.2017 (środa) o godzinie 12.00  na Sali obrad Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta 3....

Wybór oferty cenowej- ulotka informacyjna

W związku z ogłoszonym w dniu 16.01.2017r. zapytaniem ofertowym na wykonanie ulotki informacyjnej dla Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy w  wyznaczonym terminie zgłosił się jeden oferent -Drukarnia MK s.c.(34-400 Nowy Targ, ul. Waksmundzka 63 a). Powołując się na zapis z  Regulaminu Pracy Biura Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i...

Zapraszamy na spotkania konsultacyjno-szkoleniowe w gminach objętych LSR.

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zaprasza na spotkania z mieszkańcami w poszczególnych gminach. Lipnica Wielka                   02.02.2017          godz. 10:00         Dom Ludowy Rabka Zdrój                       02.02.2017          godz. 13:00         Urząd Miasta Rabka Zdrój Spytkowice                        06.02.2017          godz. 11:00         Urząd Gminy Spytkowice Raba Wyżna                      06.02.2017         ...