Spotkania konsultacyjno- szkoleniowe z mieszkańcami

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zaprasza na spotkania konsultacyjno- szkoleniowe z mieszkańcami w poszczególnych gminach. Tematyka: główne założenia LSR na lata 2014-2020, zasady oceniania i wyboru operacji przez LGD(oraz ich interpretacja), planowane i dokonywane zmiany w kryteriach oraz LSR, aktywizacja i motywacja realizacji swoich pomysłów w ramach LSR(możliwe dofinansowania),...

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 09.02.2022 r. o godzinie 16.00 na Sali obrad Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta 3. Przedstawienie porządku obrad 4. Zgłaszanie uwag...

Kryteria oceny operacji po zmianach- aktualizacja kryteriów

Uprzejmie informujemy iż, zmienione kryteria wyboru operacji  dla operacji planowanych do realizacji w ramach Lokalnej Strategii rozwoju na lata 2014-2020 są dostępne poniżej: Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD (w tym dla PREMII i Rozwoju działalności) – OTWÓRZ

Konsultacje społeczne – kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania uwag i sugestii dotyczących  kryteriów wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD. Proponowane przez nas zmiany mają na celu uszczegółowienie zapisów by wnioskodawcy nie mieli problemów z ich interpretacją oraz by zapewnić sprawną realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia PRZYJAZNA DOLINA RABY...

Dobre praktyki-enoturystka

Szanowni Państwo! Poniżej przedstawiamy link do katalogu dobrych praktyk opracowany w ramach operacji pn. „Dobre praktyki w zakresie enoturystyki na obszarze ENOTarnowskie”. W katalogu są przykłady 30 rolników/lokalnych producentów z obszaru ENOTarnowskie działalność których może posłużyć za inspirację dla właścicieli innych drobnych gospodarstw rolnych. https://drive.google.com/file/d/1uzAVq92lmtQU9Paugmo-FJ8hz4Fu6w38/view?usp=sharing

Dodatkowe środki na nabory

Miło nam poinformować, że przyznano nam dodatkowe środki na wdrażanie LSR w ramach przedłużonego okresu programowania PROW 2014-2020/2023. W dniu 8.11.2021 r. dyrektor biura Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy Sylwia Krauzowicz odebrała Aneks do Umowy Ramowej. Środki unijne pochodzą z przedłużenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata...

„Kwietne łąki w Dolinie Raby”.

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zrealizowało projekt „Kwietne łąki w Dolinie Raby”. W ramach projektu wykonane zostały nasadzenia drzewek miododajnych oraz wysiane zostały nasiona kwiatów miododajnych w miejscach ogólnodostępnych. W dwóch pasiekach prowadzone były również zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, na temat życia i pracy pszczół. ...

Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 19 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 28.09.2021 r. /wtorek/ o godz. 08:30.                                                                               Proponowany program Posiedzenia Rady  Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku...