4/2018/G GRANTY – Zachowania dziedzictwa lokalnego (Zabytki poddane pracom konserwatorskim )

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, działające na terenie gmin: Rabka – Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów  na zadania w zakresie Zachowania dziedzictwa lokalnego, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego...

5/2018/G GRANTY – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w tym wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury (Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury )

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, działające na terenie gmin: Rabka – Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów  na zadania w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w tym wyposażenia podmiotów działających w...

6/2018/G GRANTY – Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (Wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru )

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, działające na terenie gmin: Rabka – Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów  na zadania w zakresie Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian...

2/2018/G GRANTY – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Działania promocyjne obszaru )

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, działające na terenie gmin: Rabka – Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów  na zadania w zakresie Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na...

7/2018/G GRANTY – Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Wydarzenia rekreacyjno-sportowe )

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, działające na terenie gmin: Rabka – Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów  na zadania w zakresie Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na...

3/2018/G GRANTY – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Działania promocyjne obszaru dotyczące produktu lokalnego )

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, działające na terenie gmin: Rabka – Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów  na zadania w zakresie Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na...

1/2018/G GRANTY – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (Tworzenie lub modernizacja lub oznakowanie turystycznych i rekreacyjnych szlaków, tras, miejsc i ścieżek)

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, działające na terenie gmin: Rabka – Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów  na zadania w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na...

Dokumentacja GRANTY

Dokumentacja aplikacyjna i rozliczeniowa dla grantobiorców:  Wniosek o powierzenie grantu  –WPG-10.2017_Wniosek o powierzenie grantu – WZÓR Umowa o powierzenie grantu  – UPG-10.2017_UMOWA o powierzenie grantu – WZÓR Wniosek o rozliczenie grantu  – WRG-10.2017_Wniosek o rozliczenie GRANTU -WZÓR Sprawozdanie z realizacji grantu – SRG-10.2017_Sprawozdanie – WZÓR   Powyższe wzory dokumentów obowiązują dla...

Nabór nr 5/2017 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej)

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, działająca na terenie gmin: Rabka – Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania...