Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy serdecznie zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 19.05.2022 r. o godzinie 16.00 na Sali obrad Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej. Proponowany porządek obrad: 1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 2.      Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta. 3.      Przedstawienie porządku obrad. 4.     Zgłaszanie uwag do porządku obrad....

Konsultacje zmian do LSR

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania uwag i sugestii dotyczących  zmian w  Lokalnej Strategii rozwoju na lata 2014-2020. Uwagi i sugestie dotyczące kryteriów wyboru operacji prosimy zgłaszać na – Formularz zgłaszania uwag LSR ze zmianami Proponowane zmiany dotyczące załączonych dokumentów prosimy przesyłać na adres e-mail: lgd.rokiciny@interia.pl do dnia 18.05.2022 r. do godz. 12.00

Lista operacji wybranych w naborze nr 5/2022 –Rozwijanie działalności gospodarczej

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY PROTOKÓŁ XXXII Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i zgodnych z LSR nabór 5/2022 POBIERZ: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 5/2022 organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy Lista...

Lista operacji wybranych w naborze nr 4/2022 –Podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa)

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY PROTOKÓŁ XXXII Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i zgodnych z LSR nabór 4/2022 POBIERZ: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 4/2022 organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy Lista...

Lista operacji wybranych w naborze nr 3/2022 –Zachowanie dziedzictwa lokalnego (zabytki poddane pracom konserwatorskim w wyniku wsparcia w ramach LSR )

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY PROTOKÓŁ XXXI Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i zgodnych z LSR nabór 3/2022 POBIERZ: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 3/2022 organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy Lista...

Lista operacji wybranych w naborze nr 2/2022 –Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (działania promocyjne obszaru )

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY PROTOKÓŁ XXXI Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i zgodnych z LSR nabór 2/2022 POBIERZ: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 2/2022 organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy Lista...

Lista operacji wybranych w naborze nr 1/2022 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej )

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY PROTOKÓŁ XXXI Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i zgodnych z LSR nabór 1/2022 POBIERZ: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 1/2022 organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy Lista...