Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy serdecznie zaprasza członków Rady na posiedzenie, które odbędzie się dnia 25.11.2020 r. /środa/ o godz. 9:00 w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.                                                                              Proponowany program Posiedzenia Rady  1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku...

Informacja nr 3/2020/OW o planowanej do realizacji operacji własnej

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, realizując strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust 6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju...

Ważne! Zmiana organizacji pracy biura LGD

Uprzejmie informujemy, iż w związku z zagrożeniem epidemiologicznym nastąpi zmiana organizacji pracy biura LGD. Od dnia 04.11.2020 r. biuro LGD pracuje w godzinach 8:00 do 14:00 aż do odwołania. Pracownicy pracują w systemie rotacyjnym. Jednak biuro jest nieczynne dla odwiedzających do odwołania. Bezpośredni kontakt z pracownikiem LGD możliwy jest...

Lista operacji wybranych w naborze nr 13/2020 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – rozwijanie działalności gospodarczej (rozwój istniejącego przedsiębiorstwa)

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY Lista operacji wybranych, nabór nr 13/2020 POBIERZ Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru nr  13/2020 organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i zgodnych z LSR nabór 13/2020 POBIERZ: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem...

Lista operacji wybranych w naborze nr 12/2020 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – podejmowanie działalności gospodarczej (utworzenie nowego przedsiębiorstwa)

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY Lista operacji wybranych, nabór nr 12/2020 POBIERZ Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru nr  12/2020 organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i zgodnych z LSR nabór 12/2020 POBIERZ: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem...

Sprawozdanie z wycieczki do Warszawy 03. – 04. 10.2020

W dniach 03.04.10.2020 dzieci z Gminy Raba Wyżna przebywały na wycieczce zorganizowanej przez Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, a współfinansowanej ze środków Fundacji PZU. W ramach wyjazdu dzień dzieci mogły zwiedzić Stadion Narodowy , Centrum Pieniądza NBP, Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski, Stare Miasto, Łazienki.

Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy-08.10.2020 r. /czwartek/ o godz. 9:00. Ocena naboru 12/2020 i 13/2020

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy  serdecznie zaprasza członków Rady na posiedzenie, które odbędzie się dnia 08.10.2020 r. /czwartek/ o godz. 9:00 w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.                                                                              Proponowany program Posiedzenia Rady  Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku i przyjęcie...

Operacja własna – brak zgłoszeń

W związku z umieszczeniem w dniu 12.08.2020 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy  informacji  nr 2/2020/OW o planowanej do realizacji operacji własnej LGD w ramach przedsięwzięcia: Działania ukierunkowane na przeciwdziałanie wykluczeniu osób z grupy defaworyzowanych informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia...

Konsultacje zmian do LSR

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania uwag i sugestii dotyczących  zmian w  Lokalnej Strategii rozwoju na lata 2014-2020. Uwagi i sugestie dotyczące kryteriów wyboru operacji prosimy zgłaszać na – Formularz zgłaszania uwag Propozycje zmian w LSR Proponowane zmiany dotyczące załączonych dokumentów prosimy przesyłać na adres e-mail: lgd.rokiciny@interia.pl do dnia 21.09.2020 r. do godz. 12.00