Konsultacje społeczne – kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania uwag i sugestii dotyczących  kryteriów wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD. Proponowane przez nas zmiany mają na celu usunięcie niemierzalnych kryteriów w skutek wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych...

Operacja własna LGD 2/2020/OW – brak zgłoszeń

W związku z umieszczeniem w dniu 12.11.2020 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy  informacji  nr 2/2020/OW o planowanej do realizacji operacji własnej LGD w ramach przedsięwzięcia: Działania ukierunkowane na przeciwdziałanie wykluczeniu osób z grupy defaworyzowanych informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia...

Dobre praktyki w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia PRZYJAZNA DOLINA RABY I CZARNEJ ORAWY na lata 2014-2020

Szanowni Państwo, Poniżej znajduje się link zawierający przykłady operacji zrealizowanych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.Wszystkie przedstawione działania zrealizowane zostały za pośrednictwem Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, które...

Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy serdecznie zaprasza członków Rady na posiedzenie, które odbędzie się dnia 25.11.2020 r. /środa/ o godz. 9:00 w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.                                                                              Proponowany program Posiedzenia Rady  1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku...

Informacja nr 3/2020/OW o planowanej do realizacji operacji własnej

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, realizując strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust 6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju...

Promocja pszczelarstwa poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod leczniczych – apiterapii

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zrealizowało projekt „Promocja pszczelarstwa poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod leczniczych – apiterapii”. W ramach projektu doposażono dwie pasieki w domki do apiterapii oraz wykonane zostały nasadzenia drzewek miododajnych w miejscach ogólnodostępnych. Projekt miał na celu podniesienie wiedzy na temat naturalnych metod leczenia. Projekt...

Ważne! Zmiana organizacji pracy biura LGD

Uprzejmie informujemy, iż w związku z zagrożeniem epidemiologicznym nastąpi zmiana organizacji pracy biura LGD. Od dnia 04.11.2020 r. biuro LGD pracuje w godzinach 8:00 do 14:00 aż do odwołania. Pracownicy pracują w systemie rotacyjnym. Jednak biuro jest nieczynne dla odwiedzających do odwołania. Bezpośredni kontakt z pracownikiem LGD możliwy jest...

Lista operacji wybranych w naborze nr 13/2020 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – rozwijanie działalności gospodarczej (rozwój istniejącego przedsiębiorstwa)

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY Lista operacji wybranych, nabór nr 13/2020 POBIERZ Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru nr  13/2020 organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i zgodnych z LSR nabór 13/2020 POBIERZ: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem...

Lista operacji wybranych w naborze nr 12/2020 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – podejmowanie działalności gospodarczej (utworzenie nowego przedsiębiorstwa)

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY Lista operacji wybranych, nabór nr 12/2020 POBIERZ Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru nr  12/2020 organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i zgodnych z LSR nabór 12/2020 POBIERZ: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem...