Dodatkowe środki na nabory

Miło nam poinformować, że przyznano nam dodatkowe środki na wdrażanie LSR w ramach przedłużonego okresu programowania PROW 2014-2020/2023. W dniu 8.11.2021 r. dyrektor biura Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy Sylwia Krauzowicz odebrała Aneks do Umowy Ramowej. Środki unijne pochodzą z przedłużenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata...

„Kwietne łąki w Dolinie Raby”.

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zrealizowało projekt „Kwietne łąki w Dolinie Raby”. W ramach projektu wykonane zostały nasadzenia drzewek miododajnych oraz wysiane zostały nasiona kwiatów miododajnych w miejscach ogólnodostępnych. W dwóch pasiekach prowadzone były również zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, na temat życia i pracy pszczół. ...

Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 19 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 28.09.2021 r. /wtorek/ o godz. 08:30.                                                                               Proponowany program Posiedzenia Rady  Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku...

Ankiety

Szanowni Państwo, W związku z trwającą ewaluacją zewnętrzną bardzo prosimy o wypełnienie poniżej zamieszczonych ankiet. Ankiety pomogą nam uzyskać informacje na temat wdrażania LSR w perspektywie finansowej 2014-2020 a co za tym idzie pomogą ulepszyć działania LGD . ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW ANKIETA DLA BENEFICJENTÓW Z góry dziękujemy za wypełnienie...

Lista operacji wybranych w naborze nr 4/2021 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych(wydarzenia rekreacyjno-sportowe)

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY PROTOKÓŁ XXVII Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i zgodnych z LSR nabór 4/2021 POBIERZ: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 4/2021 organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy Lista...

Lista operacji wybranych w naborze nr 3/2021 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – rozwijanie działalności gospodarczej (rozwój istniejącego przedsiębiorstwa)

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY PROTOKÓŁ XXVII Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i zgodnych z LSR nabór 3/2021 POBIERZ: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 3/2021 organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy Lista...

Lista operacji wybranych w naborze nr 1/2021 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – podejmowanie działalności gospodarczej (utworzenie nowego przedsiębiorstwa)

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY PROTOKÓŁ XXVII Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i zgodnych z LSR nabór 1/2021 POBIERZ: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 1/2021 organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy Lista...

Konsultacje zmian do LSR

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania uwag i sugestii dotyczących  zmian w  Lokalnej Strategii rozwoju na lata 2014-2020. Uwagi i sugestie dotyczące kryteriów wyboru operacji prosimy zgłaszać na – Formularz zgłaszania uwag LSR ze zmianami Proponowane zmiany dotyczące załączonych dokumentów prosimy przesyłać na adres e-mail: lgd.rokiciny@interia.pl do dnia 06.08.2021 r. do godz. 12.00