Nabór nr 6/2022 – Podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce)

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, działająca na terenie gmin: Rabka – Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: –...

Uwaga: zbliża się nabór wniosków na utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce.

Masz pomysł na biznes i potrzebujesz kasę na start? Jeśli chcesz założyć działalność w turystce oraz nie podlegasz ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie z mocy ustawy, w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonywałeś działalności gospodarczej teraz jest doskonały moment by zawnioskować o dotację ( PREMIA-...

Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 19 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 15.06.2022 r. /środa/ o godz. 09:00                                                                               Proponowany program Posiedzenia Rady  Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku...

Ponowna weryfikacja operacji w związku ze złożeniem protestów

W związku ze złożeniem do biura LGD protestów dotyczacych wniosków złożonych w naborze nr 4/2022 oraz 5/2022 poniżej w załączniku znajduje się dokumentacja z przeprowadzonego postępowania dotyczącego omówienia i zweryfikowania protestów. Protokół nr XXXIII Protokół nr XXXIV

Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 19 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 26.05.2022 r. /czwartek/ o godz. 09:00                                                                               Proponowany program Posiedzenia Rady  Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku...

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy serdecznie zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 19.05.2022 r. o godzinie 16.00 na Sali obrad Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej. Proponowany porządek obrad: 1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 2.      Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta. 3.      Przedstawienie porządku obrad. 4.     Zgłaszanie uwag do porządku obrad....