Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej   LP. Rodzaj kosztu poniesionego w 2016 r. Kwota w zł 1 koszty związane z wynagrodzeniami dla pracowników 84719,55 2 koszty związane z prowadzeniem biura 12440,13 3 koszty związane ze szkoleniami dla pracowników...

ankieta monitoringu i ewaluacji

Wszystkich beneficjentów prosimy o wypełnienia ankiety monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Ankieta na potrzeby monitoringu i ewaluacji ANKIETA NA POTRZEBY MONITORINGU I EWALUACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ    Proszę wpisać numer naboru i przedsięwzięcia, w ramach którego został złożony wniosek o przyznanie pomocy: Nr...

Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 4 października 2017 r. /środa/ o godz. 09:00

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 19 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 04 października 2017 r. /środa/  o godz. 9:00 w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. Proponowany program Posiedzenia Rady  Otwarcie obrad...

Zapraszamy na dyżury doradcze członków zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem dotacji ze środków UE w ramach PROW 2014 – 2020 działanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych dyżurów doradczych, które będą się odbywać w poszczególnych gminach aż do naborów wniosków. Urząd Gminy Jabłonka, ul. 3 maja 1...

Szkolenie Rady

Rada Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy wraz z Radą LGD Stowarzyszenia Piękna Ziemia Gorczańska brały udział w szkoleniu zorganizowanym przez UMWM. Szkolenie odbyło się w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej w dniu 13.09.2017.

Konkursy grantowe już niebawem- zapoznaj się z najważniejszymi informacjami!

Masz pomysł na ciekawą inicjatywę na obszarze naszego LGD ale brakuje Ci na to środków finansowych ? Działasz w organizacji pozarządowej lub jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej działasz na rzecz lokalnej społeczności i na rzecz budowania kapitału społecznego? Koniecznie zapoznaj się z naszym artykułem dostępnym poniżej. GRANTY-ARTYKUŁ-pobierz  

KONKURS pn. „PAMIĘTAMY TE CZASY…”.

STOWARZYSZENIE ROZWOJU ORAWY OGŁOSIŁO KONKURS pn. „PAMIĘTAMY TE CZASY…”. W ramach konkursu można zgłaszać opisy (prace kilka zdań, max jedna strona format A3). Przedmiotem zgłaszanych prac powinny być ciekawostki, anegdoty, legendy  związane z miejscami znajdującymi się na terenie Podhala i Orawy (zabytkami, atrakcjami turystycznymi), a także opowieści skąd się...