Zapraszamy na spotkania konsultacyjno-szkoleniowe w gminach objętych LSR

Zapraszamy na spotkania konsultacyjno-szkoleniowe w gminach objętych LSR

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zaprasza na spotkania z mieszkańcami w poszczególnych gminach.

Tematyka: główne założenia LSR na lata 2014-2020, zasady oceniania i wyboru operacji przez LGD(oraz ich interpretacja), planowane i dokonywane zmiany w kryteriach oraz LSR, aktywizacja i motywacja realizacji swoich pomysłów w ramach LSR(możliwe dofinansowania), wsparcie w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu projektów.

W szczególności zapraszamy mieszkańców obszaru LGD z grup defaworyzowanych czyli:

-niepełnosprawnych,

-młodych ludzi bez pracy ( do 35 roku życia),

– starszych ludzi (po 65 roku życia) ,

-młodych rodziców, a szczególnie młode matki, w tym matki samotne ( do 35 roku życia).

Terminy na plakacie.

file-page1

plakat (do pobrania)

Brak komentarzy.

Napisz komentarz