Zmiana rozporządzenia/zmiana formularzy wniosków.

ZMIANA ROZPORZĄDZENIA.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 sierpnia zostało podpisane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, a w dniu 26 sierpnia – przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw. // Pobierz rozporządzenie.

Informujemy, że zmianie uległy formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz instrukcji i umów o przyznaniu pomocy (wersje 2z).

ARiMR przekazała dostosowane do ww. rozporządzenia formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Formularze dostępne na naszej stronie:

Dotacje –> Strefa Beneficjenta

lub na stronie ARiMR.

W związku z ww. rozporządzeniem oraz zatwierdzeniem w dniu 30 sierpnia br.  Wytycznej nr 2/1/2016 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi( w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020), Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy będzie dokonywać zmiany w zakresie procedur wyboru operacji. Dokonamy również doprecyzowania definicji lokalnych kryteriów wyboru aby wykluczyć możliwość dwuznacznej interpretacji niektórych kryteriów.

Brak komentarzy.

Napisz komentarz