Dotacje na biznes!

Dotacje na biznes!

Potencjalni przedsiębiorcy z 5 gmin otrzymają łącznie 1 200 000 zł w pierwszych naborach Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.
Masz pomysł na biznes i potrzebujesz kasę na start? Teraz jest doskonały moment by zawnioskować o dotację( PREMIA- 80 000zł). Od 17.11.2106r do 01.12.2016r trwają nabory na podjęcie działalności gospodarczej.


Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, zwane Lokalną Grupą Działania (LGD) działa na obszarze gmin Rabka-Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka. W latach 2016-2022 LGD będzie realizować Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020(działanie LEADER). Środki, jakie samorząd Województwa Małopolskiego przyznał Stowarzyszeniu na realizację LSR to ponad 7 mln zł.
Każdy złożony projekt przejdzie ocenę według kryteriów wyboru operacji (dostępne na stronie przyjaznadolinaraby.info) . Należy zaznaczyć, że kryteria premiują w szczególności osoby należące do GRUPY DEFAWORYZOWANEJ tj.: niepełnosprawni, młodzi ludzie bez pracy ( do 35 roku życia, starsi ludzie (po 65 roku życia) , młodzi rodzice, a szczególnie młode matki, w tym matki samotne ( do 35 roku życia). Ponadto stawiamy na innowacyjność, ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.
Przypominamy, że LGD powołane jest do realizacji celów na terenie gmin członkowskich:-działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich; -opracowanie i realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR); -wspieranie i wdrażanie działań na rzecz realizacji LSR; -promocja obszarów wiejskich; -aktywizowanie i mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich; -upowszechnianie i wymiana informacji związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich; -rozwój infrastruktury;- wybór grantobiorców i operacji, które mają być realizowane w ramach LSR opracowanej przez Stowarzyszenie.
Wsparcie za pośrednictwem LGD w ramach ogłaszanych przez nią naborów wniosków z Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, przyznawane będzie w ramach działań: – Podejmowanie działalności gospodarczej (2016 r. i 2017 r.) – Rozwijanie działalności gospodarczej (2017 r.) – Inne projekty(2017 r.) – Granty(2017 r.).
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem naborów.

 
Podsumowując aktualne nabory na podjęcie działalności gospodarczej:
Nabór 1/2016:
Przedsięwzięcie:
◦ I.2.1 Tworzenie przedsiębiorstw na obszarze LGD w tym w turystyce
 Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa
 Termin: od 17-11-2016 do 01-12-2016
 Kwota przeznaczona na nabór: 960 000,00 zł
Więcej informacji o naborze, dokumenty, kryteria, załącznik, instrukcje dostępne w aktualnościach.

Nabór 2/2016:
Przedsięwzięcie:
◦ I.2.1 Tworzenie przedsiębiorstw na obszarze LGD w tym w turystyce
 Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w turystyce
 Termin: ◦ od 17-11-2016 do 01-12-2016
 Kwota przeznaczona na nabór: 240 000 zł
Więcej informacji o naborze, dokumenty, kryteria, załącznik, instrukcje dostępne w aktualnościach.

Realizowane cele z LSR dla powyższych naborów.
 CEL SZCZEGÓŁOWY: I.2 Wsparcie dla rozwoju konkurencyjności i przedsiębiorczości
na obszarze LGD
 CEL OGÓLNY : I. Zrównoważony rozwój gospodarki, turystyki oraz rekreacji obszaru
Przyjaznej Doliny Raby i Czarnej Orawy
_____________________________________________________________________________
Więcej informacji (18) 26 78 648/ (+48) 500 475 840/ lgd.rokiciny@interia.pl oraz w biurze
Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, które mieści się w budynku poczty w Rabie
Wyżej(Raba Wyżna 45 B, 34-721 Raba Wyżna).

Brak komentarzy.

Napisz komentarz