Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 19 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 13 grudnia  2016 r. /wtorek/  o godz. 9:00 w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

Proponowany program Posiedzenia Rady 

 1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad;
 3. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności
 4. Wstępna ocena wniosków złożonych w ramach naboru 1/2016.
 5. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 1/2016
 6. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii
 7. Sporządzenie list operacji
 8. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia
 9. Wstępna ocena wniosków złożonych w ramach naboru 2/2016.
 10. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 2/2016
 11. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii
 12. Sporządzenie list operacji
 13. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Rafał Grygorowicz

Brak komentarzy.

Napisz komentarz