Posiedzenie Rady- wyniki naborów nr 1/2016 oraz 2/2016.

Drodzy mieszkańcy,

pragniemy poinformować, iż dobiegł końca pierwsze nabory na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Ogłoszenie o naborze pojawiło się dwa tygodnie wcześniej przed planowanym konkursem na stronach internetowych gmin członkowskich LGD a także na stronie internetowej naszej LGD.

Nabór trwał dwa tygodnie, od 17 listopada do 01 grudnia 2016 roku.

W czasie ogłoszonych konkursów wpłynęło łącznie 25 wniosków(22 wnioski w naborze 1/2016 oraz 3 wnioski w naborze 2/2016 ).

Limit przewidzianych środków do rozdysponowania w naborze nr 1/2016 wynosił 960 000 zł.

Limit przewidzianych środków do rozdysponowania w naborze nr 2/2016 wynosił 240 000 zł

Zgodnie z procedurą oceny i wyboru operacji, w terminie 7 dni od dokonania przez pracowników biura oceny wstępnej, członkowie Rady dokonali oceny wniosków pod względem zgodności z LSR i z lokalnymi kryteriami wyboru, oraz podjęli decyzje o finansowaniu operacji.

Decyzją Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, wszystkie operacje zostały uznane za zgodne z LSR i PROW na lata 2014-2020 oraz spełniały warunek osiągnięcia minimum punktowego w wysokości 60 pkt. w ramach lokalnych kryteriów wyboru.

W limicie środków mieści się 12 wniosków z naboru 1/2016  oraz 3 z naboru 2/2016. Pełna dokumentacja z przeprowadzonych naborów została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, gdzie zostanie przeprowadzona dalsza weryfikacja.

Poniżej przedstawiamy wyniki naboru wniosków:

Lista operacji wybranych w naborze nr 1/2016: Lista operacji wybranych do finansowania.

Lista operacji wybranych w naborze nr 2/2016: Lista operacji wybranych do finansowania.

Protokół z posiedzenia Rady: Protokół nr I/2016

***

PLANUJEMY KOLEJNE NABORY W MARCU 2017 ROKU.  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ KONKURSACH!!!

Początkiem przyszłego roku Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy planuje ogłosić kolejne konkursy w zakresie przedsiębiorczości(Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa  oraz Utworzenie nowego przedsiębiorstwa) oraz  operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej, infrastruktury służącej rozwijaniu aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia oraz infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Posiedzenie Rady-13-12-2016:

posiedzenie-rady-13-12-16-2 posiedzenie-rady-13-12-16

 

Brak komentarzy.

Napisz komentarz