2017

Protokoły z Rad:

Protokół nr III/2017

Listy:

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i zgodnych z LSR nabór nr 1/2017 podejmowanie działalności gospodarczej

Lista operacji wybranych, nabór nr 1/2017 podejmowanie działalności gospodarczej

***

Protokoły z Rad:

Protokół nr IV/2017

Listy:

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i zgodnych z LSR nabór nr 2/2017 rozwijanie działalności gospodarczej

Lista operacji wybranych, nabór nr 2/2017 rozwijanie działalności gospodarczej

 

***

Protokoły z Rad:

Protokół nr V/2017

Listy:

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i zgodnych z LSR nabór nr 2/2017 rozwijanie działalności gospodarczej poprzez zastosowanie nowych technologii przyjaznych środowisku

Lista operacji wybranych, nabór nr 2/2017 rozwijanie działalności gospodarczej poprzez zastosowanie nowych technologii przyjaznych środowisku

***

 

Protokoły z Rad:

Protokół nr V/2017

Listy:

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i zgodnych z LSR nabór nr 2/2017 rozwijanie działalności gospodarczej poprzez operacje ukierunkowane na innowacje

Lista operacji wybranych, nabór nr 2/2017 rozwijanie działalności gospodarczej poprzez operacje ukierunkowane na innowacje

***

Protesty  i wyjaśnienia protokoły:

  • Stanowisko Rady w/s złożonych protestów do naboru 1/2017, 2/2017 i 4/2017.

Protokół Nr VI/2017

  • Wyjaśnienia Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy w sprawie naborów 1,2 i 4 ponowna ocena wniosków po uwzględnieniu protestów przez SWM.

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 2/2017-z uchwały nr VII/115/17

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 2/2017 po uwzględnieniu protestu-z uchwały nr VII/117/17

Lista techniczna – po uwzględnieniu protestu

  • Ponowna weryfikacja operacji na wniosek SWM w związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestów przez SW

Protokół nr VIII/2017

  • Wyjaśnienia Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy w sprawie naboru nr 2 i zaopiniowanie wniosku o zmianę umowy przyznania pomocy
  •  Zaopiniowanie przez Radę wniosku beneficjenta o zmianę umowy przyznania pomocy

Protokół nr X/2017

***

Protokół nr XI/2018

Listy:

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i zgodnych z LSR nabór nr 7/2017

Lista operacji wybranych, nabór nr 7/2017

***

 

 

 

Facebook