Wybór oferty cenowej- ulotka informacyjna

W związku z ogłoszonym w dniu 16.01.2017r. zapytaniem ofertowym na wykonanie ulotki informacyjnej dla Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy w  wyznaczonym terminie zgłosił się jeden oferent -Drukarnia MK s.c.(34-400 Nowy Targ, ul. Waksmundzka 63 a).

Powołując się na zapis z  Regulaminu Pracy Biura Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

§ 12 pkt.2.C

„2. Dyrektor Biura jest upoważniony do:

[…]

C.     dokonywania samodzielnych zakupów bieżących jednorazowo do wysokości 2 000 PLN)”

Dyrektor Biura podjęła decyzję o wyborze Drukarni MK do realizacji zadania.

Brak komentarzy.

Napisz komentarz