Zapraszamy na spotkania konsultacyjno-szkoleniowe w gminach objętych LSR.

Zapraszamy na spotkania konsultacyjno-szkoleniowe w gminach objętych LSR.

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zaprasza na spotkania z mieszkańcami w poszczególnych gminach.

Lipnica Wielka                   02.02.2017          godz. 10:00         Dom Ludowy

Rabka Zdrój                       02.02.2017          godz. 13:00         Urząd Miasta Rabka Zdrój

Spytkowice                        06.02.2017          godz. 11:00         Urząd Gminy Spytkowice

Raba Wyżna                      06.02.2017          godz. 11:00         Urząd Gminy Raba Wyżna

Jabłonka                             07.02.2017          godz. 16:00         Urząd Gminy Jabłonka

Tematyka: Informacje o LGD, główne założenia LSR na lata 2014-2020, harmonogram naborów na rok 2017, aktywizacja i motywacja realizacji swoich pomysłów w ramach LSR(możliwe dofinansowania, warunki dofinansowań), wsparcie w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu projektów + analiza kryteriów.

W szczególności zapraszamy mieszkańców obszaru LGD z grup defaworyzowanych czyli:

– niepełnosprawnych,

– młodych ludzi bez pracy ( do 35 roku życia),

– starszych ludzi (po 65 roku życia) ,

– młodych rodziców, a szczególnie młode matki, w tym matki samotne ( do 35 roku życia).

 

Plakat do pobrania- plakat szkolenia 2017

plak

Brak komentarzy.

Napisz komentarz