Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dot. wsparcia ekonomii społecznej.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dot. wsparcia ekonomii społecznej.

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, iż 1 sierpnia br. rozpoczęliśmy realizację projektu pn. Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański.

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, wraz z czterema małopolskimi organizacjami, posiada status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, a prowadzony przez nas projekt daje możliwość świadczenia usług na rzecz wielu podmiotów: m.in. gmin, społeczności lokalnych, przedsiębiorców działających w sferze ekonomii społecznej, osób chcących założyć przedsiębiorstwo społeczne. Oferowane wsparcie ma na celu aktywizację lokalnych społeczności w zakresie rozwoju i budowy partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Naszym priorytetem jest przekazanie lokalnym liderom wiedzy potrzebnej do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego poprzez m. in. szkolenia, warsztaty, doradztwo Wsparcie uzyskają także osoby chcące nabyć kwalifikacje zawodowe niezbędne do pracy w przedsiębiorstwie społecznym. Środki finansowe będą również przeznaczone na utworzenie nowych miejsc pracy w takich przedsiębiorstwach, jak i na wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstw utworzonych w ramach projektu.

Nasz OWES tworzą:

o   Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie – Lider Projektu

o   Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

o   Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego

o   Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

o   Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych „Cumulus”

 

W ramach projektu oferujemy Państwu pełen dostęp do wsparcia w postaci:

 

o   inkubatora, w którym będą Państwo mogli prowadzić swoją działalność

o   animacji środowisk lokalnych

o   Doradztwa Kluczowego

o   szkoleń „Liderów Aktywności Społecznej”

o   grantów na rozwój Ekonomii Społecznej do 10 tys. złotych

o   szkoleń z zasad zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej

o   szkoleń z zasad zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych wraz z doradztwem z zakresu pisania biznesplanu

o   dotacji na utworzenie przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych, w wysokości około 20 tys. złotych

o   wsparcia pomostowego do wysokości 1850 zł miesięcznie na członka spółdzielni socjalnej w nowo utworzonych przedsiębiorstwach społecznych

o   szkoleń zawodowych dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej

o   wizyt studyjnych

o   audytów: finansowego, prawnego, biznesowego, marketingowego

o   doradztwa specjalistycznego prawnego i biznesowego

o   usług księgowych i marketingowych

o   coachingu

o   szkoleń wyjazdowych z zakresu zagadnień związanych z prowadzeniem podmiotów ekonomii społecznej

 

PROJEKT REALIZOWANY JEST OD 1.08.2016 DO 31.07.2019.

 

KONTAKT:

o   Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Orkana 16 b

34-700 Rabka-Zdrój

Biuro czynne: pon.-pt. w godz. 8:00-16:00

Tel. 18-26-77-739 w. 32

e-mail: mwozniak@frrr.pl

www.frrr.pl

Osoba do kontaktu: Magdalena Woźniak

Dodatkowe informacje:

SKM_224e17022011020

SKM_224e17022011031

 

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka realizuje w partnerstwie projekt „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” dofinansowany z Funduszy Europejskich w wysokości 4 264 966,23 PLN

loga

Brak komentarzy.

Napisz komentarz