Informacja o planowanych naborach.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż przewidywany termin  rozpoczęcia naborów na poniższe działania to : 19 kwietnia 2017 r.

 
Przedsięwzięcie Wskaźnik
Tworzenie przedsiębiorstw na obszarze LGD w tym w turystyce Utworzenie nowego przedsiębiorstwa
Rozwój przedsiębiorstw  w tym poprzez zastosowanie nowych technologii przyjaznych środowisku Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa
Rozwój przedsiębiorstw w tym poprzez zastosowanie nowych technologii przyjaznych środowisku Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa po przez zastosowanie nowych technologii przyjaznych środowisku
Zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa  ukierunkowanego na innowacje
Inwestycje w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną Nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
Poprawa infrastruktury społecznej służącej kultywowaniu tradycji, renowacja zabytków Operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej w wyniku wsparcia w ramach LSR
Poprawa infrastruktury społecznej służącej rozwijania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia Operacje w zakresie infrastruktury służącej rozwijaniu aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia

Brak komentarzy.

Napisz komentarz