Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 19 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 14 czerwca  2017r.  /środa/  o godz. 9:00 w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

Proponowany program Posiedzenia Rady 

  1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad.
  3. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności.
  4. Ocena zgodności z LSR złożonych wniosków w ramach naboru 1/2017.
  5. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 1/2017.
  6. Ustalenie wysokości kwoty premii.
  7. Sporządzenie list operacji.
  8. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty premii.
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

mgr Rafał Grygorowicz

Brak komentarzy.

Napisz komentarz