Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 19 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 11 sierpnia 2017 r. /piątek/  o godz. 10:00 w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.
Proponowany program Posiedzenia Rady 

Proponowany program Posiedzenia Rady:
1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad.
3. Weryfikacja uwag ze strony UM w zakresie przekazanych dokumentacji do naborów nr 1/2017, 2/2017 oraz 4/2017 i dokonanie stosownych wyjaśnień w zakresie oceny operacji oraz podjęcie stosownych uchwał.
4. Ponowna ocena operacji na wniosek SWM w związku pozytywnym rozpatrzeniem protestów przez SW oraz podjęcie stosownych uchwał.
5. Wolne wnioski i zapytania
6. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady

Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

mgr Rafał Grygorowicz

Brak komentarzy.

Napisz komentarz