Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 25 sierpnia 2017 r. /piątek/ o godz. 09:00

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 19 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady na posiedzenie, które odbędzie się dnia 25 sierpnia 2017 r. /piątek/  o godz. 09:00 w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.         

Proponowany program Posiedzenia Rady:
1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad.
3. Ponowna ocena operacji na wniosek SWM w związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestów przez SWM oraz podjęcie stosownych uchwał.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
mgr Rafał Grygorowicz

Brak komentarzy.

Napisz komentarz