Szkolenie Rady

Rada Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy wraz z Radą LGD Stowarzyszenia Piękna Ziemia Gorczańska brały udział w szkoleniu zorganizowanym przez UMWM. Szkolenie odbyło się w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej w dniu 13.09.2017.

Brak komentarzy.

Napisz komentarz