Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 4 października 2017 r. /środa/ o godz. 09:00

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 19 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 04 października 2017 r. /środa/  o godz. 9:00 w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

Proponowany program Posiedzenia Rady 

  1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały nr IX/120/17 Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy z dnia 04 października 2017 roku w sprawie:  sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale nr VII/116/17 Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy z dnia 11 sierpnia 2017 roku.
  4. Zaopiniowanie przez Radę wniosku beneficjenta o zmianę umowy przyznania pomocy i podjęcie decyzji w formie uchwały.
  5. Wolne wnioski i zapytania.
  6. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady

Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

mgr Rafał Grygorowicz

Brak komentarzy.

Napisz komentarz