Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej

 

LP. Rodzaj kosztu poniesionego w 2016 r. Kwota w zł
1 koszty związane z wynagrodzeniami dla pracowników 84719,55
2 koszty związane z prowadzeniem biura 12440,13
3 koszty związane ze szkoleniami dla pracowników 5370,10
4 koszty związane z prowadzoną przez LGD aktywizacją 26748,85
5 koszty pozostałe 7031,61
Razem środki finansowe wykorzystane w 2016 r. 136310,24
Razem środki przyznane w umowie ramowej w § 4 ust.3 605560,00
Różnica 469249,76

Brak komentarzy.

Napisz komentarz