Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 7 listopada 2017 r. /wtorek/ o godz. 09:00

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady na posiedzenie, które odbędzie się dnia 7 listopada 2017 r. /wtorek/ o godz. 9:00 w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

Proponowany program Posiedzenia Rady

1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie przez Radę wniosku beneficjenta o zmianę umowy przyznania pomocy i podjęcie decyzji w formie uchwały.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
mgr Rafał Grygorowicz

Brak komentarzy.

Napisz komentarz