Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy serdecznie zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 04.01.2018 o godzinie 16.00 na Sali obrad Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta
  3. Przedstawienie porządku obrad
  4. Zgłaszanie uwag do porządku obrad
  5. Przyjęcie porządku obrad
  6. Wybór komisji skrutacyjnej
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
  8. Wybór komisji do spraw monitoringu i ewaluacji
  9. Wolne wnioski
  10. Zamknięcie posiedzenia

Brak komentarzy.

Napisz komentarz