2018

Granty:
2/2018/G GRANTY – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Działania promocyjne obszaru )
Protokoły z Rad:
Protokół nr XI/2018
Protokół nr XII/2018
Lista:
Lista grantobiorców 2-G-2018
*
Nabór nr 4/2018/G GRANTY Zachowania dziedzictwa lokalnego (Zabytki poddane pracom konserwatorskim )
Protokoły z Rad:
Protokół nr XI/2018
Protokół nr XII/2018
Lista:
Lista grantobiorców 4-G-2018
*
Nabór nr 5/2018/G – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w tym wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury (Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury )
Protokoły z Rad:
Protokół nr XI/2018
Protokół nr XII/2018
Lista:
Lista grantobiorców 5-G-2018
*
Nabór nr 6/2018/G GRANTY Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (Wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru )
Protokoły z Rad:
Protokół nr XI/2018
Protokół nr XII/2018
Lista:
Lista grantobiorców 6-G-2018

*

Nabór nr 8/2018/G GRANTY – Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (Wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru )

Protokół z Rady:

Protokół nr XIV/2018

Lista:

Lista grantobiorców 8-G-2018

 

 ***

Konkursy:

Nabór nr 1/2018

Protokół z Rady:

Protokół nr XIII

Listy:

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i zgodnych z LSR nabór nr 1/2018

Lista operacji wybranych, nabór nr 1/2018

Działając w celu usunięcia oczywistej omyłki w załączniku do uchwały nr XIII/167/18 Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie: przyjęcia listy operacji wybranych do finansowanie w ramach naboru nr 1/2018, polegającej na zamieszczeniu w kolumnie “Kwota udzielonego wsparcia” poprawionych kwot.

Uchwała sprostowanie oczywistych omyłek

Protokół nr XV

***

Nabór nr 2/2018

Protokół z Rady:

Protokół nr XIII

Listy:

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i zgodnych z LSR nabór nr 2/2018

Lista operacji wybranych, nabór nr 2/2018

***

Nabór nr 3/2018

Protokół z Rady:

Protokół nr XIV

Listy:

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i zgodnych z LSR nabór nr 3/2018

Lista operacji wybranych, nabór nr 3/2018

***

Nabór nr 4/2018

brak wniosków

***

Nabór nr 5/2018

Protokół z Rady:

Protokół nr XV

Listy:

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i zgodnych z LSR nabór nr 5/2018

Lista operacji wybranych, nabór nr 5/2018

***

Nabór nr 6/2018

Protokół z Rady:

Protokół nr XVI

Listy:

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i zgodnych z LSR nabór nr 6/2018

Lista operacji wybranych, nabór nr 6/2018

***

Nabór nr 7/2018

Protokół z Rady:

Protokół nr XVI

Listy:

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i zgodnych z LSR nabór nr 7/2018

Lista operacji wybranych, nabór nr 7/2018

***

Nabór nr 8/2018

Protokół z Rady:

Protokół nr XVI

Listy:

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i zgodnych z LSR nabór nr 8/2018

Lista operacji wybranych, nabór nr 8/2018

Działając w celu usunięcia oczywistej omyłki rachunkowej w uchwale nr XVI/216/18 Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie: przyjęcia listy operacji wybranych do finansowanie w ramach naboru nr 8/2018.

Uchwała sprostowanie oczywistej omyłki

Protokół nr XVII

***

Nabór nr 9/2018

Protokół z Rady:

Protokół nr XVI

Listy:

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i zgodnych z LSR nabór nr 9/2018

Lista operacji wybranych, nabór nr 9/2018

***

Nabór nr 1/2017/OW

Protokół z Rady:

Protokół nr XVI

Protokół nr XVII

Nabór nr 1/2018/OW

Protokół z Rady:

Protokół nr XVIII

Facebook