Informacja o ilości złożonych wniosków w ramach naborów nr 5/2017 , 6/2017 oraz 7/2017

Zestawienie złożonych wniosków w ramach naborów nr 5/2017 , 6/2017 oraz 7/2017

 

Nr naboru Data trwania naboru Zakres naboru Liczba złożonych wniosków
5/2017 11.12.2017 – 29.12.2017 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej) 0
6/2017 11.12.2017 – 29.12.2017 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej) 0
7/2017 11.12.2017 – 29.12.2017 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (infrastruktura społeczna służąca rozwijaniu aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia)

 

1

Brak komentarzy.

Napisz komentarz