Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 9 luty 2018 r. /piątek/ o godz. 10:00

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 19 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 9 lutego 2018 r. /piątek/  o godz. 10:00 w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

Proponowany program Posiedzenia Rady 

 1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad.
 3. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności dotyczących naboru nr 7/2017.
 4. Ocena zgodności z LSR złożonego wniosku w ramach naboru 7/2017.
 5. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosku złożonego w ramach naboru nr 7/2017
 6. Ustalenie wysokości kwoty wsparcia
 7. Sporządzenie list operacji
 8. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
 9. Ponowna ocena operacji nr 15/1/2017 na wniosek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w związku z uwzględnieniem skargi złożonej przez Wnioskodawcę Ewelinę Rusnak oraz podjęcie stosownych uchwał.
 10. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności dotyczących naboru nr 2/2018/G, 4/2018/G, 5/2018/G, 6/2018/G, 7/2018/G
 11. Ocena zgodności z LSR złożonych wniosków w ramach naborów nr 2/2018/G, 4/2018/G, 5/2018/G, 6/2018/G, 7/2018/G
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady

Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

mgr Rafał Grygorowicz

Brak komentarzy.

Napisz komentarz