Informacja o odstąpieniu od konkursów grantowych nr 1/2018/G, 3/2018/G oraz 7/2018/G

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z punktem XII Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach podziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, informuje iż odstępuje od konkursów grantowych:

1/2018/G ze względu na brak możliwości realizacji wskaźnika produktu: Liczba nowych lub zmodernizowanych lub oznakowanych turystycznych i rekreacyjnych szlaków, tras, miejsc i ścieżek – wartość docelowa 7 szt. w ramach którego jest realizowany nabór.

3/2018/G ze względu na brak możliwości realizacji wskaźnika produktu: Liczba działań promocyjnych dotyczących produktu lokalnego  – wartość docelowa 3 działania ,w ramach którego jest realizowany nabór.

7/2018/G ze względu na brak możliwości realizacji wskaźnika produktu: Liczba wydarzeń rekreacyjno-sportowych  – wartość docelowa 8 wydarzeń ,w ramach którego jest realizowany nabór.

W najbliższym czasie zostaną ponownie ogłoszone konkursy na granty, szczegółowe informacje będą dostępne na stronie internetowej www.przyjaznadolinaraby.info

Zapraszamy do ponownego złożenia przygotowanego przez Państwa wniosku.

 

Brak komentarzy.

Napisz komentarz