ODSTĄPIENIE OD GENERATORA WNIOSKÓW W NABORACH nr 1/2018 oraz 2/2018

Od tej chwili do zakończenia trwania naborów  1/2018 oraz 2/2018 należy złożyć Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników –w wersji papierowej i elektronicznej – 2 komplety  w biurze LGD pod adresem Raba Wyżna 45 B w godzinach od  8.00-14.00.

Brak komentarzy.

Napisz komentarz