Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 5/2018/G – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w tym wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury (Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury )

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy wyniki naboru wniosków:

Lista grantobiorców 5-G-2018

Protokół nr XI/2018

Protokół nr XII/2018

Brak komentarzy.

Napisz komentarz