Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 6/2018/G GRANTY – Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (Wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru )

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy wyniki naboru wniosków:

Lista grantobiorców 6-G-2018

Protokół nr XI/2018

Protokół nr XII/2018

Brak komentarzy.

Napisz komentarz