Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 23 marzec 2018 r. /piątek/ o godz. 9:00

 

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 19 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 23 marca 2018 r. /piątek/ o godz. 9:00 w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

Proponowany program Posiedzenia Rady 

  1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad.
  3. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności dotyczących naborów nr 1/2018 oraz 2/2018.
  4. Ocena zgodności z LSR złożonych wniosków w ramach naborów nr 1/2018 oraz 2/2018.
  5. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naborów nr 1/2018 oraz 2/2018.
  6. Ustalenie wysokości kwot wsparcia.
  7. Sporządzenie list operacji.
  8. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady

Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

mgr Rafał Grygorowicz

Brak komentarzy.

Napisz komentarz