Lista operacji wybranych w naborze nr 1/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej)

Pragniemy poinformować, że poniżej znajdują się: lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR oraz lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru nr 1/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej)

Protokół nr XIII

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i zgodnych z LSR nabór nr 1/2018

Lista operacji wybranych, nabór nr 1/2018

Brak komentarzy.

Napisz komentarz