Informacja o ilości złożonych wniosków w ramach naborów nr 3/2018 oraz 4/2018

Zestawienie złożonych wniosków w ramach naborów nr 3/2018  oraz 4/2018

 

Nr naboru Data trwania naboru Zakres naboru Liczba złożonych wniosków
3/2018 14.05.2018 – 28.05.2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nowe lub zmodernizowane lub oznakowane turystyczne i rekreacyjne szlaki, trasy, miejsca i ścieżki ) 1
4/2018 14.05.2018 – 28.05.2017 Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (działania promocyjne dotyczące produktu lokalnego) 0

Brak komentarzy.

Napisz komentarz