Przypomnienie o planowanych naborach

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy o planowanych naborach na operacje z zakresu: Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

  • Nabór nr 5/2018 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (działania promocyjne dotyczące produktu lokalnego)

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

WSKAŹNIK PRODUKTU w ramach którego realizowany jest nabór:

Liczba działań promocyjnych dotyczących produktu lokalnego – 3 sztuki

PRZEDSIĘWZIĘCIE :

I.1.3 Działania promocyjne obszaru LGD i produktów lokalnych

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  60 000,00 zł.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 29-06-2018 do 13-07-2018.

Szczegółowe informacje nt. naboru i składania wniosków znajdą Państwo w ogłoszeniu  o naborze i w biurze LGD oraz w ogłoszeniu o naborze:

Nabór nr 5/2018 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (działania promocyjne dotyczące produktu lokalnego)

 

 

 

 

Brak komentarzy.

Napisz komentarz