Lista operacji wybranych w naborze nr 5/2018 Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (działania promocyjne dotyczące produktu lokalnego).

Pragniemy poinformować, że poniżej znajdują się: lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR oraz lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru nr 5/2018 Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (działania promocyjne dotyczące produktu lokalnego).

Protokół nr XV

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i zgodnych z LSR nabór nr 5/2018

Lista operacji wybranych, nabór nr 5/2018

Brak komentarzy.

Napisz komentarz