Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy – 27 wrzesień 2018 r. /czwartek/ o godz. 9:00

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 19 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 27.09.2018 r. /czwartek/ o godz. 9:00 w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

Proponowany program Posiedzenia Rady 

 1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad.
 3. Podpisanie deklaracji  bezstronności i poufności dotyczących naboru nr 6/2018.
 4. Ocena zgodności z LSR złożonych wniosków w ramach naboru nr 6/2018.
 5. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru nr 6/2018.
 6. Ustalenie wysokości kwot wsparcia.
 7. Sporządzenie list operacji.
 8. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
 9. Podpisanie deklaracji  bezstronności i poufności dotyczących naboru nr 7/2018.
 10. Ocena zgodności z LSR złożonych wniosków w ramach naboru nr 7/2018.
 11. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru nr 7/2018.
 12. Ustalenie wysokości kwot wsparcia.
 13. Sporządzenie list operacji.
 14. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
 15. Podpisanie deklaracji  bezstronności i poufności dotyczących naboru nr 8/2018.
 16. Ocena zgodności z LSR złożonych wniosków w ramach naboru nr 8/2018.
 17. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru nr 8/2018.
 18. Ustalenie wysokości kwot wsparcia.
 19. Sporządzenie list operacji.
 20. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
 21. Podpisanie deklaracji  bezstronności i poufności dotyczących naboru nr 9/2018.
 22. Ocena zgodności z LSR złożonych wniosków w ramach naboru nr 9/2018.
 23. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru nr 9/2018.
 24. Ustalenie wysokości kwot wsparcia.
 25. Sporządzenie list operacji.
 26. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
 27. Podpisanie deklaracji  bezstronności i poufności dotyczących operacji własnej.
 28. Ocena i wybór wniosku o przyznanie pomocy na operacje własną nr 1/2017/OW.
 29. Wolne wnioski i zapytania.
 30. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady

Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

mgr Rafał Grygorowicz

Brak komentarzy.

Napisz komentarz