Lista operacji wybranych w naborze nr 6/2018 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa).

Protokół nr XVI

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i zgodnych z LSR nabór nr 6/2018

Lista operacji wybranych, nabór nr 6/2018 

Brak komentarzy.

Napisz komentarz