Lista operacji wybranych w naborze nr 8/2018 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – rozwijanie działalności gospodarczej (rozwój istniejącego przedsiębiorstwa ukierunkowanego na innowacje)

Pragniemy poinformować, że poniżej znajdują się: lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR oraz lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru nr 8/2018 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – rozwijanie działalności gospodarczej (rozwój istniejącego przedsiębiorstwa ukierunkowanego na innowacje).

Protokół nr XVI

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i zgodnych z LSR nabór nr 8/2018

Lista operacji wybranych, nabór nr 8/2018

Działając w celu usunięcia oczywistej omyłki rachunkowej w uchwale nr XVI/216/18 Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie: przyjęcia listy operacji wybranych do finansowanie w ramach naboru nr 8/2018.

Uchwała sprostowanie oczywistej omyłki

Protokół nr XVII

Brak komentarzy.

Napisz komentarz