Lista operacji wybranych w naborze nr 9/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury społecznej służącej rozwijaniu aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia)

Protokół nr XVI

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i zgodnych z LSR nabór nr 9/2018

Lista operacji wybranych, nabór nr 9/2018

Brak komentarzy.

Napisz komentarz