Małopolska Pszczoła

Małopolska Pszczoła

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zrealizowało projekt “Edukacyjna pasieka pszczelarska w miejscowościach Raba Wyżna i Zubrzyca Górna”. Projekt dofinansowany został w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu bioróżnorodności pn.”Małopolska Pszczoła” – II edycja, na podstawie umowy nr I/2374/RO/3367/18 z dnia 24.10.2018 r.
Projekt pozwolił na wyposażenie dwóch pasiek w sprzęt umożliwiający jej działalność, m .in. w ule pszczele i ule demonstracyjne, dzięki którym dzieci mogą podglądać życie pszczół od środka. Wolontariusze przeprowadzili zajęcia na temat życia i działalności pszczół dla maluchów, które bardzo chętnie angażowały się w prace w pasiece.
Pasieka na czas zimowy zapada w uśpienie, ale wraz z wiosną zapraszamy chętnych na lekcje terenowe.

           

Brak komentarzy.

Napisz komentarz