Operacja własna LGD 1/OW/2018– brak zgłoszeń

W związku z umieszczeniem w dniu 9 listopada 2018 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy  informacji  nr 1/2018/OW o planowanej do realizacji operacji własnej LGD w ramach przedsięwzięcia:  Poprawa infrastruktury społecznej służącej kultywowaniu tradycji, renowacja zabytków informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 9 grudnia 2018 roku, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.
W związku z powyższym zgodnie z procedurą oceny i wyboru operacji własnych – po  pozytywnej weryfikacji dokonanej przez Radę LGD, Zarząd Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy przekaże w najbliższym czasie do Zarządu Województwa wniosek o udzielenie wsparcia na realizację powyższej operacji własnej.

Brak komentarzy.

Napisz komentarz