Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy serdecznie zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 21.01.2019 o godzinie 16:00 na Sali Obrad Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Zgłaszanie uwag do porządku obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór komisji skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.
8. Wybór komisji do spraw monitoringu i ewaluacji.
9. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2019.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Brak komentarzy.

Napisz komentarz