Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy – 21 stycznia 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 9:00

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 19 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 21.01.2019 r. /poniedziałek/ o godz. 9:00 w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

Proponowany program Posiedzenia Rady

1.Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad.
3.Podpisanie deklaracji  bezstronności i poufności dotyczących naboru nr 10/2018.
4.Ocena zgodności z LSR złożonych wniosków w ramach naboru nr 10/2018.
5.Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru nr 10/2018.
6.Ustalenie wysokości kwot wsparcia.
7.Sporządzenie list operacji.
8.Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
9.Wolne wnioski i zapytania.
10.Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady

Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

mgr Rafał Grygorowicz

Brak komentarzy.

Napisz komentarz