Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy – 13 maja 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 9:00

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 22 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 13.05.2019 r. /poniedziałek/ o godz. 9:00 w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

Proponowany program Posiedzenia Rady 

  1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad.
  3. Podpisanie deklaracji  bezstronności i poufności dotyczących operacji własnej.
  4. Ocena i wybór wniosku o przyznanie pomocy na operacje własną nr 1/2019/OW/1.
  5. Wybór zastępcy przewodniczącego Rady
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Brak komentarzy.

Napisz komentarz