Operacja własna LGD 2/2019/OW – brak zgłoszeń

W związku z umieszczeniem w dniu 09 września 2019 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy  informacji  nr 2/2019/OW o planowanej do realizacji operacji własnej LGD w ramach przedsięwzięcia:  Działania ukierunkowane na przeciwdziałanie wykluczeniu osób z grupy defaworyzowanych informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 08 października 2019 roku, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej. W związku z powyższym zgodnie z procedurą oceny i wyboru operacji własnych – po  pozytywnej weryfikacji dokonanej przez Radę LGD, Zarząd Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy przekaże w najbliższym czasie do Zarządu Województwa wniosek o udzielenie wsparcia na realizację powyższej operacji własnej.

Brak komentarzy.

Napisz komentarz