Zapraszamy na jednodniowe bezpłatne szkolenia dla mieszkańców z terenu LGD w szczególności dla osób z grup defaworyzowanych.

Zapraszamy na jednodniowe bezpłatne szkolenia dla mieszkańców z terenu LGD w szczególności dla osób z grup defaworyzowanych.

Zapraszamy na szkolenia, które odbędą się w Spytkowicach ( Kompleks Beskid Spytkowice) z zakresu: 

Pielęgnacja twarzy i wizaż: 10 lub 11 grudnia 2019 od 8:00 do 16:00
Pierwsza pomoc: 12 lub 13 grudnia 2019 od 8:00 do 16:00
Nordic Walking: 16 lub 17 grudnia 2019 od 8:00 do 16:00
Organizacja imprez masowych: 12 lub 13 grudnia 2019 od 8:00 do 16:00
•Stowarzyszenia-jak pozyskiwać środki unijne i nie tylko:19 lub 20 grudnia 2019 od 8:00 do 16:00

Miejsce szkoleń: Kompleks Beskid Spytkowice-34-745 Spytkowice 135A

W ramach szkoleń zapewniamy obiad oraz przerwę kawową.

Jedna osoba może zgłosić chęć uczestnictwa w kilku szkoleniach. Ilość miejsc ograniczona, aż do w wyczerpania listy uczestnictwa.

W szczególności zapraszamy osoby z grup defaworyzowanych tj:

  • Niepełnosprawni,
  • Młodzi ludzie bez pracy ( do 35 roku życia),
  • Starsi ludzie (po 50 roku życia)
  • Młodzi rodzice ( do 35 roku życia), a szczególnie młode matki, w tym matki samotne.
Termin zgłoszeń upływa 09.12.2019 o godz. 14.00.

Wszelkie informacje  pod numerem: 500 475 840.

Zgłoszenia do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE PIELĘGNACJA TWARZY I WIZAŻ
KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY
KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE Z NORDIC WALKING
KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE ORGANIZACJA IMPREZ MASOWYCH
KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE STOWARZYSZENIE-JAK POZYSKIWAĆ ŚRODKI UNIJNE I NE TYLKO


Brak komentarzy.

Napisz komentarz