Nabory w LGD- informacje

Nabory w LGD- informacje

Uprzejmie informujemy o planowanych  naborach  na operacje:


z zakresu ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOŚCI:

-Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce) –Nabór nr 2/2020

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – rozwijanie działalności gospodarczej (rozwój istniejącego przedsiębiorstwa ukierunkowanego na innowacje)- Nabór nr 3/2020

Rozwijanie działalności gospodarczej- Nabór nr 7/2020

Prezentacja PRZEDSIĘBIORCY 2019 – Pobierz

INNE PROJEKTY(niekomercyjne):

Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (działania promocyjne obszaru LGD i produktów lokalnych)- Nabór nr 1/2020

Zachowanie dziedzictwa lokalnego (zabytki poddane pracom konserwatorskim w wyniku wsparcia w ramach LSR)- Nabór nr 4/2020

Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru)- Nabór nr 5/2020

Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych,(wydarzenia rekreacyjno-sportowe)- Nabór nr 6/2020

Prezentacja INNE KONKURSY niekomercyjne 2019 – Pobierz

GRANTY:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w tym wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury (Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury ) – 1/2020/G GRANTY

Prezentacja GRANTY 2019 – Pobierz

***

Zapraszamy do biura na konsultacje wniosków( bezpłatne konsultacje w każdą ŚRODĘ od 8 do 14)

Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie oraz zapoznanie z dokumentacją w szczególności

-z instrukcjami wypełnienia wniosku oraz

regulaminem doradztwa

***

 

Brak komentarzy.

Napisz komentarz