Informacja o anulowaniu Naboru nr 1/2020/G

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy informuje, że anuluje nabór nr 1/2020/G ( Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury).

Konkurs nr 1/2020/G został anulowany ze względu na konieczność korekty Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli GRANTOBIORCÓW w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

W najbliższym czasie zostanie ponownie ogłoszony konkurs na grant-
Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury. Szczegółowe informacje będą dostępne na stronie internetowej: www.przyjaznadolinaraby.info

Brak komentarzy.

Napisz komentarz