Informacja o braku złożonych wniosków w ramach naborów 1/2020,4/2020,5/2020,6/2020.

W związku z zakończeniem naborów na:

1.     Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych -Liczba wydarzeń  rekreacyjno-sportowych – 8 wydarzeń

2.     Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych Liczba wydarzeń, warsztatów i szkoleń bazujących na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru – wartość docelowa 20 wydarzeń

3.     Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych – Liczba działań promocyjnych obszaru – 5 sztuk

4.     Zachowanie dziedzictwa lokalnego- Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim w wyniku wsparcia w ramach LSR – wartość docelowa 5 obiektów

Uprzejmie informujemy, iż nie wpłynęły do nas wnioski w żadnym z wyżej wymienionych naborów.

Brak komentarzy.

Napisz komentarz