Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy-28.02.2020 r. Ocena naboru 2/2020, 3/2020,7/2020.

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy  serdecznie zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 28.02.2020 r. /piątek/ o godz. 9:00 w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

                                                                             
Proponowany program Posiedzenia Rady 

 1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad.
 3. Podpisanie deklaracji  bezstronności i poufności dotyczących naboru nr 2/2020.
 4. Ocena zgodności z LSR złożonych wniosków w ramach naboru nr 2/2020.
 5. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru nr 2/2020.
 6. Ustalenie wysokości kwot wsparcia.
 7. Sporządzenie list operacji.
 8. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
 9. Podpisanie deklaracji  bezstronności i poufności dotyczących naboru nr 3/2020.
 10. Ocena zgodności z LSR złożonych wniosków w ramach naboru nr 3/2020.
 11. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru nr 3/2020.
 12. Ustalenie wysokości kwot wsparcia.
 13. Sporządzenie list operacji.
 14. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
 15. Podpisanie deklaracji  bezstronności i poufności dotyczących naboru nr 7/2020.
 16. Ocena zgodności z LSR złożonych wniosków w ramach naboru nr 7/2020.
 17. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru nr 7/2020.
 18. Ustalenie wysokości kwot wsparcia.
 19. Sporządzenie list operacji.
 20. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
 21. Wolne wnioski i zapytania.
 22. Zakończenie posiedzenia.

Brak komentarzy.

Napisz komentarz