DOTACJE  W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA!

DOTACJE W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA!

PROJEKTY GRANTOWE

Jeśli chcesz wyposażyć swój podmiot działający w sferze kultury, działasz w organizacji pozarządowej na terenie LGD, zainteresuj się pomocą oferowaną przez Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

Planowany jest nabór na projekty grantowe, obejmujące wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.

Termin składania wniosków: 02 – 16 marca 2020 r.  w biurze LGD 34-721 Raba Wyżna 45 B. (budynek Poczty Polskiej )

Nabór 2/2020/G

II.1.2 Operacje obejmujące wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury/ 200 000 – 15 wskaźników.

Szczegóły, formularze wniosków, kryteria znajdują się w ogłoszeniu o naborze:

2/2020/G GRANTY – Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury

INNE PROJEKTY
Jeśli masz pomysł na działania promocyjne obszaru, potrzebujesz funduszy na renowację zabytków, chcesz zorganizować warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru lub wydarzenie rekreacyjno-sportowe. Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy przygotowała bogatą ofertę naborów.

Termin składania wniosków: 06 – 20 marca 2020 r.  w biurze LGD 34-721 Raba Wyżna 45 B. (budynek Poczty Polskiej)

Szczegóły, formularze wniosków, kryteria znajdują się w ogłoszeniu o naborze:

Nabór 8/2020

I.1.3 Działania promocyjne obszaru/70 800-6 wskaźników

Nabór nr 8/2020 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (działania promocyjne obszaru LGD i produktów lokalnych)

Nabór 9/2020

II.1.1 Zabytki poddane pracom konserwatorskim w wyniku wsparcia w ramach LSR/114 000 – 5 wskaźników

Nabór nr 9/2020 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego (zabytki poddane pracom konserwatorskim w wyniku wsparcia w ramach LSR)

Nabór 10/2020
II.1.2 Wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru/200 000 – 20 wskaźników

Nabór nr 10/2020 – Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru)

Nabór 11/2020
II.1.4 Wydarzenia rekreacyjno-sportowe/101 000 – 8 wskaźników

Nabór nr 11/2020 – Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych(wydarzenia rekreacyjno-sportowe)

Brak komentarzy.

Napisz komentarz