Lista operacji wybranych w naborze nr 9/2020 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego (zabytki poddane pracom konserwatorskim w wyniku wsparcia w ramach LSR)

Pragniemy poinformować, że poniżej znajdują się: lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR oraz lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru nr 9/2020 Zachowanie dziedzictwa lokalnego (zabytki poddane pracom konserwatorskim w wyniku wsparcia w ramach LSR).

Protokół XXIII/2020

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i zgodnych z LSR nabór nr 9/2020.

Lista operacji wybranych, nabór nr 9/2020

Brak komentarzy.

Napisz komentarz