Zaproszenie na Posiedzenie Rady- 16.06.2020 r. /wtorek/ o godz. 14:00 na Sali obrad Urzędu Gminy Raba Wyżna

P.O. Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 22 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 16.06.2020 r. /wtorek/ o godz. 14:00 na Sali Obrad Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej.  

Proponowany program Posiedzenia Rady:

1.Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad.
3.Podpisanie deklaracji  bezstronności i poufności dotyczących operacji własnej.
4.Ocena i wybór wniosku o przyznanie pomocy na operacje własną nr 1/2020/OW/1.
5.Omówienie i zweryfikowanie protestu, przeprowadzenie ponownej oceny operacji lub ponowne rozpatrzenie sprawy w wyniku uwzględnienia protestu.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7.Zakończenie posiedzenia.

Pełniąca obowiązki  Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Bernadeta Kołodziej


Brak komentarzy.

Napisz komentarz