Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy serdecznie zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 23.07.2020 o godzinie 16.00 na Sali obrad Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności

2.      Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta

3.      Przedstawienie porządku obrad

4.      Zgłaszanie uwag do porządku obrad

5.      Przyjęcie porządku obrad

6.      Wybór komisji skrutacyjnej

7.      Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej z pełnionej funkcji

8.      Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowych członków Komisji Rewizyjnej

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

10.   Wolne wnioski

11.   Zamknięcie posiedzenia

Brak komentarzy.

Napisz komentarz